Ochrana osobních údajů

1. K čemu slouží tento dokument

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak nakládám s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracovávám.

2. Co jsou to osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

3. Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů se rozumí ten, kdo zpracovává Vaše osobní údaje a kdo stanovuje účel a prostředky pro toto zpracování.
Správcem osobních údajů je Tomáš Šimek, K Lukám 703, Šestajovice, 250 92, IČ: 01708228, DIČ: CZ6612301487, který provozuje stránky www.psychologie-golfu.cz.

4. Jaký je účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami předáte, a to pro tyto účely:
a) emailový marketing
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, email) využívám za účelem zasílání obchodních sdělení. Ze zasílání obchodních sdělení máte možnost se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz „odhlášení z Emailového flightu“ v patičce každého mého emailu.

b) organizace tréninků
Vaši emailovou adresu a telefon nezbytně potřebuji k zajištění organizace tréninků.

c) vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt či službu z mé nabídky, potřebuji Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. Ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Aplikuji veškerá možná aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mám přístup výhradně já a tyto údaje nepředávám třetím stranám. Současně jsem vázán mlčenlivostí a jsem proškolen v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních činností, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a kteří jsou v souladu s GDPR.

Jedná se o poskytovatele následujících služeb:

a) hosting webu
Petr Merlin Vaněček, Srubec 130, 370 06 České Budějovice, IČ: 73534536

b) hromadné rozesílání emailů
MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

c) účetnictví a fakturace
Finada Consulting s.r.o., Kytlická 862/4, Praha 9, 190 00, IČ: 05515190 , DIČ: CZ05515190

7. Jaká máte práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu tomas@psychologie-golfu.cz.

Máte právo na informace, které je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup k informacím, takže na Vaši žádost vám do 30 dnů doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem.

Máte právo na změnu osobních údajů, jestliže je mám neaktuální nebo neúplné.

Máte právo na omezení zpracování, pokud chcete snížit rozsah nebo účel zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. V tomto případě do 30 dnů odstraním ze všech systémů Vaše osobní údaje, pokud to není v rozporu s jinými zákony (například vedení daňových dokladů).

Máte právo na stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem. V tomto případě však budu rád, když mě budete předem informovat, abychom společně našli cestu k nápravě.

Máte právo se kdykoliv odhlásit ze zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v patičce každého emailu.

8. Jak mě můžete kontaktovat

Kontaktovat mě můžete písemně, telefonicky nebo emailem.

Tomáš Šimek, K Lukám 703, Šestajovice, 250 92

tel.: +420 724 149 131

email: tomas@psychologie-golfu.cz